• อ่านรายละเอียด

  
article590001.jpg
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5476_thum.jpg
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5493_thum.jpg
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งทะเล "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เฉลิมพระเกียรติ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_5461_thum.jpg
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 : ผู้บันทึกข้อมูล