• ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
  • อ่านรายละเอียด

  
scan0002_thum.jpg
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

scan0001_thum.jpg
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Dad.jpg
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

DSC07613_thum.jpg
แผนบริหารความต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต (ป้องกันและระงับอัคคีภัย) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
admin : ผู้บันทึกข้อมูล